Sa dolaskom nove sezone dodato je i novo pravilo, odnosno ponovo je aktivirano staro pravilo koje je bilo na snazi tokom forumske verzije Preporuka.

U pitanju je „pravilo 33“, i najkraće rečeno – ono znači da pesma koju zna više od trećine učesnika, nema pravo da učestvuje.

Od ove sezone, uvedeno je i dugme „Znam pesmu“. Ukoliko se među ponuđenim pesmama nalazi i neka koju odlično (i još jednom: ODLIČNO) znate, potrebno je da kliknete na ovo dugme, čime će se uvećati procenat ljudi koji je poznaju.

Napomena 1. Apelujemo ne učesnike da pesme postavljaju nedeljom. Naravno, moguće je i ponedeljkom, ali nedelja je praktičnija jer time ostavljate više vremena učesnicima da procene da li ima poznatih pesama, a takođe, učesnik koji nema „uslov“ (njegovu pesmu odlično zna više od trećine učesnika) ima više vremena da je zameni.

Napomena 2. Ukoliko se ispostavi da vaša pesma nema uslov, možete da je promenite. Krajnji rok je ponedeljak u 23:59. Važno je da ta „nova“, rezervna pesma, bude nepoznata – nema svrhe da pesmu menjate nekom još poznatijom.

Napomena 3. Apelujemo, takođe, da nakon ponedeljka u 21 čas ne klikćete više na „znam pesmu“, jer je vremena jako malo da je učesnik koji ju je postavio, zameni. Ne biste voleli da neko u 5 do 12 klikne da zna vašu pesmu, i time vam ostavi svega pet minuta da je zamenite.

Napomena 4. Ovim pravilom se sprečavaju poznate pesme da učestvuju, ali isto tako, neophodna je nešto veća ažurnost, odnosno morate tokom ponedeljka da ispratite povremeno procente koje ima vaša pesma.

Napomena 5. Ukoliko ste neke od ponuđenih pesama samo čuli, ali ih ne znate odlično, nemojte kliktati na dugme „Znam pesmu“! Vrlo je važno da se pridržavamo ove napomene.